ماشین ظرفشویی 14 نفره با کف و بدنه داخلی استیل به برندهای شارپ، الگانس، ویرپول، بوش و کندی اختصاص دارد. برنامه متعددی برای ظرفشویی 14 نفر در نظر گرفته شده که به شرح زیر است.