بهترین ماشین ظرفشویی 14 نفره ویرپول که در لهستان تولید شده است دارای کدهای ADP9070IX- wfc3c26fuk و WFO3P33DLXUK می باشد. مدلهای زیر ظرفشویی ایستاده هستند.