ظرفشویی ایستاده ویرپول 11 برنامه و 8 برنامه از بهترین ماشین ظرفشویی های برتر دنیا است. برنامه ها و فناوریهای بکار رفته در آن هر ساله به روزرسانی می شود.