ظرفشویی 8 نفره از پرفروش ترین انواع ماشین ظرفشویی رومیزی است. بهترین برندهای ظرفشویی رومیزی به الگانس، بوش، مجیک تعلق دارد.