ظرفشویی الگانس را جدی بگیرید چون با تنوع محصولاتی که به صورت تخصصی در زمینه ظرفشویی دارد توانسته جدیدترین رقبای خارجی در ایران باشد. الگانس مونتاژ ایران و تحت لیسانس ایتالیا می باشد