الگانس را با نام ماشین می شناسیم اما محصولات خانگی ایتالیایی الگانس با ساخت ایتالیا و ایران در بازار لوازم خانگی موجود می باشد.