ظرفشویی ایستاده اسنوا شامل کدهای 1146 سفید و سیلور است. از ویزگی های ماشین های ظرفشویی اسنوا بکارگیری برنامه روز دنیا است با قیمت ارزان برای اطلاعات بیشتر به مشخصات رجوع نمایید.