ظرفشویی اسنوا شامل ظرفشویی ایستاده و رومیزی است که در کارخانه اسنوا در اصفهان تولید می گردد. قطعات ظرفشویی اسنوا از چین درجه 1 و ایران است.